Posts Tagged With: Maimunah Binti Al Harits

Maimunah Binti Al Harits


Dialah Maimunah binti al-Harits bin Huzn bin al-Hazm bin Ruwaibah bin Abdullah bin Hilal bin Amir bin Sha’sha’ah al-Hilaliyah. Saudari dari Ummul Fadhl istri Abbas. Beliau adalah bibi dari Khalid bin Walid dan juga bibi dari Ibnu Abbas. Baca lebih lanjut

Categories: Agama, Kisah Sahabat Nabi Muhamad SAW | Tag: | Tinggalkan komentar